O nás

Projekt AC Agent patří do portfolia business-to-business služeb společnosti Analytické centrum. Reaguje na zvýšenou poptávku o službu kontroly dodržování nemocenské kázně, na změny v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, č. 262/2006 Sb., zákoník práce, č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Díky tomu, že nabízí komplexní služby, včetně právního a bonusového servisu, patří v České republice mezi to nejlepší, co lze získat.

Mezi naší nabídku patří jak jednoúčelová kontrola nemocného, tak komplexní dlouhodobá správa zaměstnanců velkých podniků, včetně právního zastupování a práci s lidskými zdroji.

Po právní stránce projekt zaštiťuje renomovaná advokátní kancelář Advokacie Praha. V rámci projektu AC Agent advokátní kancelář pro případ negativního výsledku kontroly zaměstnance navrhne způsob řešení dané situace v rámci snížení či úplného neposkytnutí náhrady mzdy/platu zaměstnance v souladu s platnou právní úpravou, jakož i poslední soudní praxí ve věci.
Právní posouzení porušení povinnosti zaměstnance je poskytováno ZDARMA v ceně produktu Manager. Zároveň projekt AC Agent prostřednictvím advokátní kanceláře ZDARMA poskytne právní služby při případném sporu mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem ve věci snížené či neposkytnuté náhrady mzdy/platu.

Služba AC Agent je poskytována pouze způsobem a v souladu s platnou právní úpravou, jakož i s ohleduplností ke kontrolovaným zaměstnancům. Zajišťují ji pouze proškolení a bezúhonní kontroloři, jejichž důvěryhodnost a profesionalita pro účely podání svědecké výpovědi při případném soudním sporu jsou samozřejmostí.

Využijte našeho projektu AC Mystery Shopping (www.kontrolaprace.cz) pro zvýšení zákaznického servisu!Krátce o nás

  • Projekt AC Agent patří do portfolia business-to-business služeb společnosti Analytické centrum. Zaměřuje se na službu kontroly dodržování nemocenské kázně, reaguje na změny v legislativě platné od 1.1. 2009. Díky spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří Advokacie Praha nabízí komplexní služby, které patří v České republice mezi to nejlepší, co lze v oblasti kontroly nemocných získat.

Partneři