Jak to funguje?

S každým klientem osobně připravujeme ideální kombinaci našich produktů. Obecně však lze naše služby shrnout v následující postup:

1. Výběr vhodného produktu AC Agent

2. Objednávka služeb

3. Kontrola/y zaměstnanců

4. Výstupní protokol

dále jen u produktu MANAGER

5. Oznámení výsledku (ČSSZ, lékař, zaměstnanec)

6. Právní servis

7. Administrace, statistika, archivace

8. Bonusový program z naší B2B nabídky

 Krátce o nás

  • Projekt AC Agent patří do portfolia business-to-business služeb společnosti Analytické centrum. Zaměřuje se na službu kontroly dodržování nemocenské kázně, reaguje na změny v legislativě platné od 1.1. 2009. Díky spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří Advokacie Praha nabízí komplexní služby, které patří v České republice mezi to nejlepší, co lze v oblasti kontroly nemocných získat.

Partneři