Ceny a produtky

Produkt BASIC

Program Basic zahrnuje klasickou kontrolu zaměstnance během jeho pracovní neschopnosti. Povinností je nahlášení potřebných údajů zaměstnance (formulář). Následuje kontrola, po které vám zasíláme report. Zbytek je tedy na vás. O víkendu, státních svátcích a mimo pracovní dobu (8:30 - 17:00) se cena navyšuje o 30%. Při expresní objednávce, tj. realizované kontrole do 24 hodin, se cena navyšuje o 100%.


1 návštěva 499,- Kč € 19*
5 návštěv 2 499,- Kč € 93*
10 návštěv 4 499,- Kč € 160*

Product MANAGER

Plně automatický systém, vše dostáváte hotové na stůl, včetně právních návrhů na řešení (navržení smluvní pokuty až do výše 20 000 CZK, výše odejmutých prémií, srážka platu, napomenutí, rozvázání pracovního poměru atd.). Zajistíme proškolení pracovníků, sestavíme vnitrofiremní směrnice, které samy o sobě zajistí trvale nízký stav práce neschopných zaměstnanců. V případě pozitivního výsledku kontroly zahrnuje cena dárek pro zaměstnance v podobě vitamínových výrobků. V negativním případě odesíláme protokol poštou a řešíme při komunikaci se zaměstnancem a veškeré administrativní a právní náležitosti úřady. Jedná se zejména o Českou správu sociálního zajištění, zdravotní pojišťovnu a lékaře. Výsledky kontrol jsou okamžitě dostupné v archivu se zabezpečeným on-line přístupem.


Orientační ceny:

počet kontrol Kč / měsíc € / měsíc
3 3 495,-* € 125*
6 6 495,-* € 325*
10 10 195,-* € 365*
20 19 595,-* € 695*
50 46 795,-* € 1665*
51 a více individálně  

* Uvedené ceny jsou bez DPH. Ceny neobsahují cestovné dle Vyhlášky MPSV č. 429/2011 Sb., pokud se kontrola uskuteční mimo obec výkonu práce zaměstnance. Při změně směnného kursu české koruny, použitého pro stanovení ceny v průměru o více než 10%, se cena změní o částku odpovídající procentní výši změny kurzu služeb zaplacených v cizí měně.Krátce o nás

  • Projekt AC Agent patří do portfolia business-to-business služeb společnosti Analytické centrum. Zaměřuje se na službu kontroly dodržování nemocenské kázně, reaguje na změny v legislativě platné od 1.1. 2009. Díky spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří Advokacie Praha nabízí komplexní služby, které patří v České republice mezi to nejlepší, co lze v oblasti kontroly nemocných získat.

Partneři